Temporada 91, any 2017. Valls de Torruella, El Casino