LLICÈNCIES FEDERATIVES

INFORMEM A TOTS ELS SOCIS QUE JA PODEM TRAMITAR LA LLICÈNCIA FEDERATIVA.

US PODEM ATENDRE ELS DILLUNS I DIVENDRES DE LES 19 A 21 HORES AL LOCAL SOCIAL.

US ANIMEM A TOTS QUE SIGUEU TITULARS DE LA MATEIXA, JA QUE ES  INDISPENSABLE EN CAS DE QUALSEVOL INCIDÈNCIA, JA SIGUI FÍSICA O A TERCERES PERSONES.

ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ.

 

LA JUNTA